Hvad er formålet med at behandle dine personoplysninger? 

Vi bruger dine personoplysninger til at sende dig tilbud, spørgeskemaer og invitationer via E-mail.  

 

Formålet er at forbedre din oplevelse hos Woods Copenhagen ApS (”Wcph”) ved at sende dig relevant information, anbefalinger af produkter, påmindelser om produkter i din kurv, samt tilbud tilpasset dine præferencer (baseret på tidligere køb). 

 

Hvem er ansvarlig for dine personoplysninger? 

Den danske virksomhed brand institute ApS er dataansvarlig for alt information, du tildeler Wcph. Det skyldes at Wcph er en del af brand institute koncernen. Du kan læse mere om brand institute her: https://brandinstitute.dk/. 

 

brand institute ApS 

CVR-nr. 40833714 

Aaboulevarden 52, 3. 

8000 Aarhus C 

Danmark 

 

Kontakt: privacy@brandinstitute.dk. 

 

Hvilke kategorier af personoplysninger behandler vi? 

 

Følgende kategorier af personoplysninger behandles om dig: 

  • Kontaktoplysninger – navn, telefonnummer, e-mail og postnummer. 
  • Historik af hvilke produkter og tilbud du har klikket på – afhængig af dit eventuelle cookiesamtykke (læs mere her: https://woodscopenhagen.com/pages/cookies) 

 

Hvem har adgang til denne information? 

Dine personoplysninger overlades til leverandører af forskellige services (databehandlere), som behandler personoplysningerne på vegne af brand institute i overensstemmelse med særlige instrukser og indgået databehandleraftale. Der anvendes databehandlere til f.eks.: 

  • At levere IT-løsninger, mailsystemer og nyhedsbreve. 

For at opfylde ovenstående formål, kan dine personoplysninger endvidere overføres til koncerninterne selskaber.  

 

Dine personoplysninger videregives som udgangspunkt ikke til en tredjepart uden din tilladelse. Under særlige omstændigheder og i henhold til lovgivningen eller for at forfølge retskrav, kan det dog være nødvendigt at videregive dine personoplysninger til advokater, revisorer, domstole, koncerninterne selskaber og offentlig myndigheder. Videregivelsen er nødvendig for at gøre retskrav gældende, hvilket er i samfundets interesse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1)(e) eller for at overholde en retlig forpligtelse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c). 

 

Hvad er den juridiske baggrund for behandling af dine personoplysninger? 

Dine personoplysninger behandles til brug for direkte markedsføring på baggrund af Wcph’s legitime interesse i at sælge produkter, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(f). Markedsføringsmateriale sendes dog alene via e-mail på baggrund af dit aktive og forudgående samtykke i overensstemmelse medmarkedsføringslovens § 10, stk. 1.  

 

Retten til at tilbagekalde sit samtykke 

Du kan til enhver tid tilbagetrække dit samtykke til behandling af dine personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring. Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbreve fra Wcph, kan du til enhver tid klikke på ”Unsubscribe” i bunden af nyhedsbrevet.  

 

Hvis du vælger at tilbagetrække dit samtykke, vil Wcph ikke længere være i stand til at sende dig tilbud eller informationer via e-mail. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af behandlingen frem til tidspunktet hvor samtykket trækkes tilbage. 

 

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger? 

Dine personoplysninger slettes, når markedsføringssamtykket tilbagekaldes eller hvis dit samtykke ikke udnyttes indenfor en periode af 1 år. Selve samtykkeerklæringen opbevares dog i 2 år efter tilbagekaldelse af samtykket eller som følge af samtykkets udløb.