Når du som influent modtager en gave fra Woods, gælder der særlige regler for din omtale af produktet på de sociale medier, da skjult reklame er forbudt ifølge markedsføringsloven. Det skal således tydeligt fremgå, hvornår en omtale er reklame. Som en hjælp har vi nedenfor samlet forbrugerombudsmandens gode råd til influenter:

Har du modtaget et gratis produkt fra Woods uden aftale: Så skal du følge kravene til gaver, se pkt. 1

Har du en aftale med Woods om at omtale et produkt eller flere produkter: Så skal følge kravene til reklamer, se pkt. 2

Har du før modtaget produkter fra Woods, som du har omtalt flere gange: Så skal følge kravene til reklamer, se pkt. 2

 

1. Hvis du har modtaget produkterne i gave

Selvom du ikke har en direkte aftale med Woods om at omtale produktet/produkterne, kan din omtale alligevel være omfattet af forbuddet mod skjult reklame.

Når du modtager en gave fra Woods, går forbrugerombudsmanden ud fra, at det normalt er fordi Woods håber på at du vil omtale produktet/produkterne. Woods vil altså have en kommerciel hensigt ved at forære dig gaven/produktet. Af den grund er det vigtig at du gør det tydeligt ved omtalen, at du har modtaget produktet fra Woods.

 

1.1 Hvordan skal det fremgå af din omtale, at du har fået en gave?

Eksempler på sætninger der lever op til lovkravene:
”Jeg har fået produktet i gave” eller ”Jeg har fået produktet gratis”

TEKST (FX BLOGOPSLAG): Hvis du omtaler produktet i en tekst, skal en af de ovenstående sætninger stå i starten af teksten.

BILLEDE: Viser du produktet på et billede, skal sætningen stå på selve billedet, oven over billedet eller i starten af teksten til billedet.

VIDEO: Omtaler du produktet i en video, skal sætningen stå enten i videoen eller på anden måde, så den der ser videoen ved at du har fået produktet i gave.

 

1.2 Hvornår er der tale om reklame i stedet for gave?

Har du en aftale med Woods om at omtale produktet/produkterne, eller har du tidligere modtaget produkter, som du har omtalt flere gange, er det ikke nok at bruge de ovenstående sætninger for gaver. I disse tilfælde vil forbrugerombudsmanden anse din omtale af produkterne som reklame, da du og Woods har aftalt at du skal omtale produktet/produkterne.

 

2. Hvis du har en aftale om reklame med Woods, skal din omtale markeres som reklame

Det er uden betydning, hvordan du og Woods indgår en aftale om omtale, samt hvem der tog initiativet til aftalen. Underordnet er også, om Woods har stillet krav til udformningen/indholdet af omtalen.

En aftale kan være skriftlig, mundtlig eller stiltiende. En stiltiende aftale vil fx være hvor Woods løbende sender dig produkter, og du løbende omtaler produkterne positivt, uden at du ellers har været i kontakt med Woods.

Eksempler på reklame:
  • Woods betaler dig for at omtale os eller vores produkter
  • Du får rabat eller andre fordele for at promovere Woods, fx ambassadør
  • Du arrangerer konkurrencer eller arrangerer ”give-aways” for Woods
  • Du omtaler Woods eller vores produkt/produkter og linker til Woods’ webshop og modtager betaling for klik på linket, som fører til køb (reklamelink)
  • Du får procenter ved køb af produkter i Woods for at omtale vores produkter

Hvordan skal det fremgå af din omtale, at det er reklame?

Det skal tydeligt fremgå af omtalen eller konteksten, at du reklamerer for Woods. Det vil være tilstrækkeligt hvis det tydeligt fremgår af produktet, som du reklamerer for, at dette er fra Woods. Hvis du er i tvivl om det fremgår tydeligt nok, anbefaler forbrugerombudsmanden, at du oplyser det i direkte forlængelse af reklamemarkeringen.

Du bestemmer selv hvordan du angiver i omtalen at der er tale om reklame, så længe dette også er tydeligt for dem der læser og/eller ser omtalen. Det må ikke være nødvendigt at skulle lede rundt i omtalen for at finde ud af om det er reklame.

BILLEDER: Du vil overholde reglerne, hvis du i starten af teksten, på selve billedet eller i starten af teksten til billedet eksempelvis skriver enten:
”Reklame” eller ”Annonce”.

Du kan også bruge andre ord. Vi anbefaler dog at vælge en af de to ovenstående ord, da kravene til om det tydeligt fremgår at der er tale om reklame er forholdsvis høje. Med de ovenstående ord er du sikker på at de er tydelige nok. Vær særlig opmærksom på at det ikke er nok at tagge Woods på et billede, der er reklame.

VIDEO: Det vil endvidere være tilstrækkeligt at du fx i overskriften til hver video skriver:
”Reklame” eller ”Annonce”.

For videoer er det afgørende, at seeren ved videoen indeholder reklame inden de ser den. Det skyldes at forbuddet mod skjult reklame omfatter alle dele af markedsføringen, herunder også præsentationen af videoen (fx overskriften).

Andre ord end ”reklame” og ”annonce” kan bruges, men som med hensyn til billeder, anbefaler vi at disse ord anvendes, da kravene til tydelighed er høje også for videoer.

Bliver en række videoer vist i forlængelse af hinanden, hvor det ikke er muligt at oplyse at videoerne er reklame, inden seeren vælger at se dem (fx Snapchat eller Instagram Stories), skal det fremgå som det første af hver video, at der er tale om reklame.

REKLAMELINK: Linker du til Woods’ webshop i forbindelse med en omtale, og derefter modtager betaling for hver gang der klikkes på linket til hjemmesiden, som fører til køb, er der tale om et reklamelink. Et sådan link, skal derfor ligeledes tydeliggøres som reklame.
Det vil være tilstrækkeligt, hvis du oven over eller i direkte forlængelse af linket skriver:
”Reklamelink” eller ”Annoncelink”.

Som med video og billeder, kan du igen vælge at bruge andre lignende ord, men vi anbefaler fortsat ikke at gøre dette, da kravene til tydelighed også er høje her.

Det vil ikke være nok hvis det først fremgår til sidst i omtalen, eller hvis de pågældende links blot er markeret med ”affiliate-aftalen”, ”affiliate link” eller det fremgår af omtalen, at ”opslaget kan indeholde reklamelinks”.

Afgørende er om læserne bliver klar over, at et link er et reklamelink inden eller samtidig med, at de ser linket.

Har du skrevet en omtale der er reklame, hvor du har indsat reklamelink, skal det være tydeligt, at både omtalen og reklamelink er reklame, samt at det er Woods du reklamerer for. Er det tydeligt at omtalen er reklame, og giver det ikke anledning til tvivl om de tilhørende links er reklamelinks, er der ikke behov for at skrive fx ”reklamelink” ved linket. Det vil modsat altid være nødvendigt hvor det giver anledning til tvivl om linket er i forbindelse med reklame.

 

3. Overtrædelse af forbuddet mod skjult reklame kan straffes med bøde

Har en omtale karakter af reklame, men fremstår det ikke som reklame, vil du som influent blive ansvarlig. Endvidere vil Woods også kunne blive ansvarlige for en overtrædelse loven.